WebAudio experiments Simple
NB Worklets mot vanlic scriptprocessor, NB websocket er på testworker