StoryTree

StoryTree er et slektstre hovedsakelig for Andøya.

Utforsk »

Google Home utvidelse

Her kan man gjøre egen definerte stemmestyrte kommandoer vha Google SpeechRecognition.

Speak Recognize »

Juno Katt

Juno forsvant dessverre 14 mars, og vi har ikke sett ham siden (:

Her kan man snakke med Juno på FaceTime og eventuelt gi han en treat fra den fjernstyrte automaten.

Man kan også se når Juno kommer og går gjennom katteluka med full historikk.

Du kan sjekke områdene i huset han opererer på (levende og døde mus, skjæreunger dompapper matskålen)

Inn /- ut »

Web RTC Prosjekter

You can easily find a web hosting company that offers the right mix of features and price for your applications.

WebRTC » Mezaiantou audio »